ایمیل

behinlawfirm@gmail.com

جهت دریافت مشاوره عدد 9 را به شماره ی1000330 ارسال نمایید

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

سوال)
شخص الف در سال ۱۳۸۳ اقدام به انتقال حق سرقفلی به شخص ب در بنگاه معاملات ملکی می نماید و در همان تاریخ نیز شخص الف وکالت بلاعزل به ب میدهد ، شخص الف سال ۱۳۸۵ فوت میکند ،
اولا: حال نیاز به تنفیذ قولنامه است یا وکالتنامه ؟
ثانیاٌ: مرجع رسیدگی به دعوا

پاسخ)
اولا: وکالت عقدی است جایز که به مجرد فوت احد از طرفین منفسخ می شود.
ثانیا تنفیذ قولنامه جزء امور ترافعی نبوده و قابلیت استماع در محاکم ندارد.
شما میتوانید دادخواست الزام وراث فروشنده سرقفلی را به تنظیم سند رسمی صلح یا اجاره تقدیم نمایید .

ادامه مطلب