ایمیل

behinlawfirm@gmail.com

جهت دریافت مشاوره عدد 9 را به شماره ی1000330 ارسال نمایید

مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی عبارت است از اينكه فردی با استفاده از تلفن يا ساير وسايل مخابراتي، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي، موجبات اذيت و آزار و سلب آسايش طرف ديگر را فراهم کند.
مانند اينكه در نيمه‌هاي شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن ديگري او را از خواب بيدار كرده و آرامش او را بر هم بزند.
مزاحمت‌هاي تلفني به صور گوناگون صورت مي‌گيرد:
۱- سوت کشيدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشي بدون وقفه.
۲- فحاشي و بيان حرف‌هاي رکيک نسبت به مخاطب و در مواردي دادن اخبار کذب و غيرواقعي به مخاطب و نيز بيان تهمت‌هاي ناروا که ممکن است عواقب وخيمي به دنبال داشته باشد.
۳- عنوان اخبار کذب و تکان‌دهنده که گاهي اوقات باعث شوک آني مي‌شود و آرامش خانواده‌ها را بر هم مي‌زند.
مزاحمت تلفني موضوعي است که علاوه بر امکان پيگيري از سوي شرکت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شکايت کيفري نيز قابل پيگيري است.
براي اين اقدام، کافي است به دادسراي محل سکونت يا کار خود يعني جايي که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنيد. داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند باعث سرعت در کار شود.
در اين مرحله مي‌توانيد روي يک برگه کاغذ شکايت خود را مطرح مي‌کنيد. عنوان مجرمانه اين شکايت نيز چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامک يا تلفن.»
همچنين در صورتي که توهين شديدي صورت گرفته باشد، شاکي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را نيز مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد که در چنين حالتي در بخش مربوط به متشاکي نوشته مي‌شود: «نامشخص»

بعد از اين مرحله، با ارجاع شکايت به يکي از شعبه‌هاي دادياري يا بازپرسي، با نامه‌اي که دادگاه خطاب به کلانتري براي تکميل تحقيقات مي‌نويسد، کلانتري از مخابرات در خصوص اين شماره تلفن استعلام و تقاضاي پرينت مکالمات تلفني را عنوان مي‌کند.
ممکن است اين استعلام به طور مستقيم از سوي دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود اما بخش اوليه کار در اين مرحله شناسايي مزاحم است.
اين نامه‌ها نيز براي بخش حقوقي شرکت مخابرات ارسال مي‌شود. در اين بخش رديابي مربوط به خط و گوشي تلفن عادي و همراه قابل انجام است و حتي مخابرات مي‌تواند گوشي تلفن همراهي که از آن تماس گرفته شده است را رديابي و اين مساله را مشخص کند که آخرين بار، چه زماني و چگونه از آن استفاده شده و چه سيمکارتي در آن فعال بوده است؟
پس از اين مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوي دادسرا براي آن نشاني و صاحب خط تلفن اخطاريه ارسال مي‌شود و دادسرا وي را احضار و از او تحقيق مي‌کند. اگر فردي در مرحله اول در دادسرا يا کلانتري حاضر نشود، براي بار دوم نيز براي او اخطاريه ارسال مي‌شود و در نهايت با عدم حضور وي، براي بار سوم در صورتي که دادستان دلايل جرم را قوي تشخيص دهد، براي او حکم جلب صادر مي‌شود.
از آنجايي که کيفر مرتکب جرم مزاحمت تلفني علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکايت شاکي حبس از يک تا شش ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي)، به نظر مي‌رسد در صورت گذشت شاکي تعقيب کيفري و اجراي مجازات متوقف نخواهد شد؛ به اين دليل که اين جرم از جرايم عمومي است و قانون مجازات اسلامي اين جرم را در شمار جرايم قابل گذشت احصا نکرده است.
در مرحله بازپرسي، اگر فرد مزاحم اين مساله را بپذيرد، پرونده با صدور کيفرخواست براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجويي عنوان کند که استعلام را قبول ندارد.
در اين مرحله تا زمان اقرار، بازجويي ادامه مي‌يابد و در صورتي که دلايل کافي وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدي خود را طي مي‌کند.
يکي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط ‌شده است. صداي ضبط‌ شده در رسيدگي به يک پرونده جزو امارات محسوب مي‌شود و گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مساله را نمي‌پذيرند. چون ممکن است با توجه به پيشرفت تکنولوژي، صداي ضبط شده، ساختگي باشد.