ایمیل

behinlawfirm@gmail.com

جهت دریافت مشاوره عدد 9 را به شماره ی1000330 ارسال نمایید

آیا دیه‌ ی ماه‌های حرام دو برابر است؟

آیا دیه‌ ی ماه‌های حرام دو برابر است؟

آیا دیه‌ ی ماه‌های حرام دو برابر است؟

آیا دیه‌ ی ماه‌های حرام دو برابر است؟

خیر؛ این شایعه صحت ندارد!
در ماه‌های حرام دیه فقط یک سوم بیشتر از سایر ماه‌ هاست. ماه‌ های حرام عبارتند از : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب. ماه صفر هم برخلاف باور غلط عمومی عده‌ ی زیادی از مردم ماه حرام نیست.